Ytskiktsrenovering

Vill du förändra en yta som ej är gammal, men som du ej behagar? Vi löser det med microcement, utan att riva! Nedan följer lite information angående ytskiktsrenoveringar.

1. Vad är en ytskiktsrenovering?

En ytskiktsrenovering är en uppfräschning av ett befintligt ytskikt, t.ex i ett badrum. Ett tunt lager microcement appliceras utanpå befintligt kakel, matta eller tätskikt vilket ger en ny exklusiv, hygienisk och lättstädad yta.

2. Vilka förutsättningar krävs vid applicering av microcement i ett badrum?

Först och främst är det viktigt att kolla badrummets skick och säkerhet. Påträffas bristfälliga El och vatten/avloppsdragningar, dåligt tätskikt, eventuella fuktskador eller mögelpåväxt så bör man se över en grundligare badrumsrenovering.

Det är viktigt att fog och plattor sitter fast och ej släppt ifrån underlaget.

Innan start av microcementapplicering skall rör, elarmaturer och fast inredning demonteras och plockas ut, detta hjälper vi självklart till med vid önskemål.

3.  När är en grundligare badrumsrenovering mer lämplig än en ytskiktrenovering?

Livslängden på ett välbyggt badrum är ca 20-30år innan det är dags för en ny renovering. Problematiken med ett badrum är att när man gör ett ingrepp på badrummets tätskikt eller underliggande funktion så måste man förhålla sig till dagens våtrumsregler. Då behöver man oftast riva hela badrummet och göra om det från grunden.

Vi brukar säga att ett badrum som är gjort år 2000 eller senare är mer lämpat för en ytskiktsrenovering.

4. Hur går en ytskiktsrenovering till?

Först börjar vi med att täcka golv fram till badrummet och vid behöv plastar vi in dörrhålet för att minimera dammspridning.

Därefter behöver en behörig rörmokare och elektriker stänga av vatten och el, demontera samt proppa och isolera.

När de befintliga ytskikten är fria från inredning och armaturer så börjar vi med att lösa upp och tvätta av alla ytor som skall appliceras.

På golv läggs en fiberarmering som spacklas in och skarvar och fogar spacklas och avjämnas. Nästa steg är att applicera två baslager följt av två färglager microcement. Avslutningsvis påföres tre olika vätskor i respektive två lager per vätska för att försluta microcementen och göra den vattenavvisande och mer lättstädad.

När microcementen härdat färdigt är det dags för återmontering eller montering av ny fast inredning, koppla på avlopp och uppsättning av elarmaturer och rör.

Hela denna process brukar ta 5-7 arbetsdagar att jämföra med 20-25 arbetsdagar vid en badrumsrenovering.